INFORMACJE dla Parafian w Dębowcu na czas epidemii.

W związku z zaostrzeniem przez Rząd RP przepisów dotyczących udziału wiernych w wydarzeniach kościelnych od 25 marca 2020 do odwołania:

Biskup Rzeszowski udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terytorium Diecezji Rzeszowskiej. Dyspensa jest ważna od dnia 28 marca 2020 r. aż do odwołania.

1). Spowiedź dla osób koniecznie potrzebujących sakramentów, pozostających w stanie grzechu ciężkiego jest możliwa po uprzednim umówieniu się telefonicznie z wybranym księdzem lub pełniącym w danym dniu dyżur. Jesteśmy pod telefonem dyżurnym: 13/ 441 30 14.

Przypominamy:
Grzech ciężki to świadome i dobrowolne łamanie Bożych i Kościelnych przykazań w rzeczy ważnej. Do zgładzenia ich konieczna jest spowiedź lub gdy jest zagrożenie życia, a nie ma możliwości spowiedzi, żal doskonały - z miłości do Pana Boga. Grzechy lekkie (zło popełniane bez namysłu, nie całkiem świadomie lub nie całkiem dobrowolnie) gładzi każda modlitwa.

W sytuacji epidemii bez konieczności nie wychodźmy z domu, aby nie naruszać przykazania "Nie zabijaj" w rzeczy ważnej szczególnie pod pretekstem pobożności. Proszę o pozostanie w domach zwłaszcza osoby starsze i dzieci.

2). Chorzy: Do zakończenia epidemii nie będziemy odwiedzać chorych z Komunią Świętą w I soboty miesiąca. W niebezpieczeństwie śmierci proszę o wezwanie księdza z sakramentami na tel. dyżurny o każdej porze dnia i nocy

3). Kancelaria obsługiwana jest w sprawach pilnych po wcześniejszym umówieniu się przez tel. dyżurny.