OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kalendarz liturgiczny nam przypomina:

- w poniedziałek - wsp. św. Męczenników Koreańskich

- we wtorek - Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

- w czwartek – wsp. św. Pio z Pietralciny K

W przyszłą niedzielę tj. 26 października o godz. 1300 będzie dodatkowa Msza Św., a po Niej spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

Na cmentarzu znajduje się duża ilość ziemi z gruzem, jest ona pozostałością po wykopach pod alejki. Jeżeli komuś jest potrzebna to może ją wziąć.

Parafia z Sowiny dziękuje za złożone ofiary w wysokości 2178 zł i 10 euro w Dębowcu i 380 zł w Łazach Dębowieckich.

Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia.

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: "Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie". Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: "O czym to rozprawialiście w drodze?" Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: "Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich". Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: "Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał" (Mk 9, 30-37)

Rozważanie do czytań

       Nauczyliśmy się Chrystusa i porzuciliśmy grzeszne życie, zepsute z powodu zwodniczych żądz. Duch Chrystusa stale zmienia nasz sposób myślenia i widać, że jesteśmy nowymi ludźmi, prawymi i świętymi. Tak działa w nas nowa natura, którą mamy od Boga, dzięki ofierze Chrystusa. Miłość Boża rozlana w sercach naszych sprawia, że nie szukamy swego, ale miłujemy ludzi na wzór Chrystusa. Szukamy pokoju i zgody, nie gonimy za wielkością i służymy innym. Pan bowiem nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i oddać życie za wszystkich.