OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia (tradycyjnie, kolędy śpiewamy do 2 lutego).

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach kolędowych. Ogodz. 17.00 msza święta w intencji zaproszonych parafian, poświęcenie przyniesionej wody, modlitwa błogosławieństwa domów i rodzin, rozmowy duszpasterskie i wspólne kolędowanie.

Harmonogram spotkań kolędowych:

- 10 stycznia (poniedziałek) – mieszkańcy Dębowca od 201 do 400

- 11 stycznia (wtorek) - mieszkańcy Zarzecza od 181 do końca

- 12 stycznia (środa) - mieszkańcy Dębowca od 401 do 600

- 13 stycznia (czwartek) - mieszkańcy Dębowca od 601 do końca

W ubiegłą niedzielę w czasie kwesty zebrano 7580 pln. Dziękujemy za wszystkie złożone ofiary.

Przypominamy, że po zakończeniu kolędy tzn. od 14 stycznia do końca miesiąca z wyjątkiem sobót, msze św. w kościele parafialnym są sprawowane tylko rano o godz. 7.30

Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: "Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem". Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie".    (Łk 3, 15-16.21-22)

Rozważanie do czytań

       Do Królestwa Bożego wejdą narodzeni na nowo, narodzeni z wody i z Ducha, ochrzczeni Duchem Świętym i ogniem. Wejdą ludzie zbawieni nie ze względu na swoje dobre uczynki, lecz zbawieni z łaski i miłosierdzia Boga, przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego otrzymali ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego.