OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kalendarz liturgiczny nam przypomina :

* we wtorek – wsp. Św. Ireneusza, BM

* w środę – Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła - składka z tego dnia przeznaczona na działalność Stolicy Apostolskiej. Msze św. w Dębowcu o 730; 900; 1800, w Łazach o 1700 – intencja tej Mszy przeniesiona jest z czwartku 30 czerwca

* w sobotę – Święto Św. Tomasza Apostoła

W tym tygodniu mamy pierwszy piątek i sobota miesiąca. Możliwość spowiedzi w Łazach Dębowieckich w środę 29.06. od godz. 1630, w Dębowcu w piątek od godz. 1700. Msze św. w Łazach Dębowieckich w piątek o godz. 1700, a w sobotę o godz. 1900 – jest to Msza Św. niedzielna. Przypominamy, że w niedziele (lipcu i sierpniu) w Łazach Dębowieckich będzie tylko jedna Msza Św. o godz. 730 i w soboty o godz. 1900 ( niedzielna msza święta).

Przyszła niedziela to pierwszą niedzielą miesiąca, a więc zmiana tajemnic różańcowych i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Taca z tego dnia przeznaczona jest na Seminarium w Rzeszowie.

Informujemy, że w miesiącach wakacyjnych lipiec i sierpień, Msze święte w kościele parafialnym są sprawowane tylko o godz. 1800. Sprawy kancelaryjne proszę załatwiać po wieczornej Mszy świętej. W sprawach pogrzebu i namaszczenia o każdej porze.

Ks. Łukasz zaprasza na spotkanie organizacyjne przed Saletyńskim Spotkaniem Młodych, w poniedziałek 27 czerwca na godz. 1900 do salki przy plebanii.

Parafia z Osobnicy zaprasza chętnych nauczycieli na pielgrzymkę nauczycieli do Częstochowy, która odbędzie się 2 lipca. Wyjazd z Osobnicy o godz. 4.00, koszt 70 zł.

Nauczycielom, dzieciom, młodzieży oraz wszystkim wyjeżdżającym na wakacje życzymy bezpiecznego wypoczynku. Niech Maryja nasza Matka ma nas w Swojej opiece.

OGŁOSZENIE Z CARITAS Z RZESZOWA

Włączając się w ogólnopolską akcję – Caritas Diecezji Rzeszowskiej przekazuje kartony w ramach Paczki dla Ukrainy. Są to kartony z logo Caritas, które można wziąć i wypełnić konkretnymi produktami zaproponowanymi na dołączonej liście. Wypełnioną paczkę proszę przynieść do kancelarii do 13.07.2022 r.

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: ”Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”. Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: ”Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: ”Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”. Do innego rzekł: ”Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: ”Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: ”Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”. Jeszcze inny rzekł: ”Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: ”Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”. Łk 9,51-62