OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kalendarz liturgiczny nam przypomina:

* we wtorek – wsp. Franciszka Salezego

* w środę – wsp. Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

* w piątek – wsp. św. Tymoteusza i Tytusa

* w sobotę – wsp. św. Tomasza z Akwinu

W związku z pożarem domu rodzinnego jaki dotknął jedną z naszych rodzin z Zarzecza jest organizowana przez jednostki OSP Zarzecze i Majscowa zbiórka na pogorzelców. I tak w poniedziałek druhowie z OSP będą zbierać dobrowolne datki w Zarzeczu, we wtorek będzie zbiórka w Majscowej. Natomiast w przyszłą niedziele / 29 stycznia/ po wszystkich mszach świętych będzie zbiórka do puszek w kościele parafialnym, w Łazach i w bazylice. Za składane ofiary już dzisiaj składamy serdeczne Bóg zapłać.

Z okazji 30 – lecia naszej diecezji rzeszowskiej w każdej z parafii, począwszy od ubiegłego roku, gości figura Matki Bożej Fatimskiej. W najbliższy wtorek przybędzie do naszej świątyni z nawiedzeniem Matka Boża Fatimska. Przywitanie w kościele parafialnym o godz. 1800 i uroczysta Msza święta. Szczegółowy program Nawiedzenia i czuwania modlitewnego zamieszczony został w informatorze, na naszej stronie internetowej i na plakatach w gablocie. Prosimy o zapoznanie się z programem Nawiedzenia i liczny udział w tym wydarzeniu. Szczególnie w tych trudnych czasach obecność Maryi w znaku Figury Fatimskiej niech służy nam w wypraszaniu pokoju, jedności braterskiej i umocnieniu więzów rodzinnych.

 

Program Nawiedzenia:

Wtorek 24.01.2023 r.

18.00 – Uroczyste wprowadzenie Figury

          – Msza święta

          – zawierzenie Matce Bożej Naszej Parafii

          – czuwanie w ciszy

20.30 – Różaniec 

21.00 – Apel i zakończenie Pierwszego dnia czuwania

 

Środa 25.01.2023 r.

7.15 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu

7.30 – Msza święta z kazaniem

        – Wystawienie Najświętszego Sakramentu

        – Litania Loretańska

9.00 – 10.00 – mieszkańcy Dębowca od strony Załęża, domy  przy cmentarzu w kierunku do Plebani

10.00 –11.00 – mieszkańcy Dębowca od Plebani w kierunku   Pizzerii i mieszkańcy Rynku oraz ulicy przy Piekarni.

11.00 –12.00 – mieszkańcy Dębowca: za klasztorem, ulica od „Mikołajka” w dół w stronę mostu oraz od szkoły w stronę skrzyżowania i Biedronki /prawa strona/

12.00 – 13.00 – mieszkańcy Majscowej

13.00 – 14.00 – mieszkańcy Łazów Dębowieckich

14.00 –15.00 – mieszkańcy Zarzecza od Świerchowej w stronę szkoły po obu stronach ulicy

15.00 – 16.00 – mieszkańcy Zarzecza od szkoły stronę Majscowej po obu stronach, za „górami” i ulica nad rzeką

16.00- 17.00 – mieszkańcy Dębowca od Pizzeri, Zapłocia, Syzma i Kopaniny

17.00 – Uroczysta Masza Święta

          – Akt Poświęcenia Świata MBF

          – Pożegnanie Figury i przewiezienie do parafii Załęże

 

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: "Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło". Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: "Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie". Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi". Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.  (Mt 4, 12-23)