OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kalendarz liturgiczny nam przypomina:

- w poniedziałek – wsp. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna

- w piątek – wsp. św. Elżbiety Węgierskiej

- w sobotę – wsp. bł. Karoliny Kózkówny – patronki diecezji

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Ubogich

½ godziny przed Mszą Świętą zapraszamy na Nabożeństwa wypominkowe, a później na Mszę Świętą szczególnie parafian z numerów domu:

13.XI (poniedziałek)      – MAJSCOWA                    CAŁOŚĆ

14.XI (wtorek)               – DĘBOWIEC                     301 – 600

15.XI (środa)                 – ZARZECZE               181 – DO KOŃCA

16.XI (czwartek)            – KOPANINY    i        NIE   OZNACZONE

17.XI (piątek)                 – DĘBOWIEC                      601 – DO KOŃCA

18.XI (sobota)               – DĘBOWIEC                       1 – 300

20.XI (poniedziałek)      – ZARZECZE                        1 – 180

21.XI (wtorek)                – MAJSCOWA                   CAŁOŚĆ

22.XI (środa)                 – DĘBOWIEC                     301 – 600

23.XI (czwartek)           – ZARZECZE                181 – DO KOŃCA

24.XI (piątek)                – KOPANINY      i      NIE    OZNACZONE

25.XI (sobota)               – DĘBOWIEC               601 – DO KOŃCA

W ubiegłą niedzielę podczas kwesty zebrano łącznie: 9280 PLN. W miesiącu październiku na konto remontowe wpłynęło 2060 PLN. Dziękujemy bardzo za złożone ofiary.

Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia.

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: "Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie". Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną". Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie". Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam". Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę powiadam wam, nie znam was". Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.  (Mt 25,1–13)