OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela Biblijna

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy XVI Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Będzie on obchodzony pod hasłem: „Powołani do wspólnoty – komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele”. Niedziela biblijna, to także Dzień Narodowego Czytania Pisma Świętego – w tym roku lekturą będzie księga Dziejów Apostolskich. Sięgajmy jak najczęściej do lektury Pisma Świętego.

* Dziś również przeżywamy święto państwowe Chrztu Polski. Polecajmy Miłosierdziu Bożemu naszą Ojczyznę, nas Polaków i rządzących Naszą Ojczyzną.

W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne (w sposób szczególny prośmy o powołania z naszej parafii do Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów i Sióstr Saletynek.

Ubiegłej niedzieli w czasie miesięcznej kwesty zebrano łącznie: 10700 PLN. Na konto remontowe w miesiącu marcu wpłynęło 680 PLN. Za wszystkie złożone ofiary dziękujemy.

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE

Gmina Dębowiec przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, o obowiązku zgłoszenia ich do ewidencji w Urzędzie Gminy pokój nr 13. Ostateczny termin zgłoszeń mija 15.05.2024 r.

Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia.